Uudised

TalTechi majandusvõistlus ja ettevalmistav kursus 20. oktoober regina


TalTechi majandusvõistlus gümnasistidele toimub 22. jaanuaril 2022 TalTechis ning on mõeldud eelkõige 12. klasside õpilastele, aga osaleda võivad kõik gümnaasiumiastme õpilased. Võistlus hõlmab nii teadmisi ja arusaama majandusest kui ka aktuaalseid, arendavaid ja loogilist mõtlemist eeldavaid majandusvaldkonna ülesandeid. Majandusvõistluse kümnel paremal, kes on saanud vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast, on võimalus asuda õppima Tallinna Tehnikaülikooli väljaspool tavapärast vastuvõtukonkurssi. Lisaks on esiviisikule rahalised auhinnad.

Õpilastel on võimalik osaleda  TalTechi majandusvõistluseks ettevalmistavale TASUTA online kursusel.

Kursuse eesmärgiks on ettevalmistus majandusvõistluseks ja majandusolümpiaadiks.

Räägitakse huvitavatel majandusteoreetilistel, rahanduse, majandusarvestuse ning ettevõtlusega seonduvatel teemadel.

  • Kursuse kestus: 03.11.2021 - 15.12.2021
  • Kursuse maht: 14h
  • Toimumise koht: TalTech Moodle
  • Korraldaja: Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond
  • Läbiviijad: Avo Org, Marianne Kallaste, Paavo Siimann, Ants Aasmaa, Kaidi Kallaste, Olev Tõru, Tarvo Niine

Lisainfo: https://taltech.ee/kursused-olumpiaadideks

Registreerimine: https://bit.ly/3l4G7bM

TalTechi majandusvõistlus gümnasistidele toimub 22. jaanuaril 2022 TalTechis ning on mõeldud eelkõige 12. klasside õpilastele, aga osaleda võivad kõik gümnaasiumiastme õpilased. Võistlus hõlmab nii teadmisi ja arusaama majandusest kui ka aktuaalseid, arendavaid ja loogilist mõtlemist eeldavaid majandusvaldkonna ülesandeid. Majandusvõistluse kümnel paremal, kes on saanud vähemalt 60% maksimaalsest punktisummast, on võimalus asuda õppima Tallinna Tehnikaülikooli väljaspool tavapärast vastuvõtukonkurssi. Lisaks on esiviisikule rahalised auhinnad.

Õpilastel on võimalik osaleda  TalTechi majandusvõistluseks ettevalmistavale TASUTA online kursusel.

Kursuse eesmärgiks on ettevalmistus majandusvõistluseks ja majandusolümpiaadiks.

Räägitakse huvitavatel majandusteoreetilistel, rahanduse, majandusarvestuse ning ettevõtlusega seonduvatel teemadel.

  • Kursuse kestus: 03.11.2021 - 15.12.2021
  • Kursuse maht: 14h
  • Toimumise koht: TalTech Moodle
  • Korraldaja: Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskond
  • Läbiviijad: Avo Org, Marianne Kallaste, Paavo Siimann, Ants Aasmaa, Kaidi Kallaste, Olev Tõru, Tarvo Niine

Lisainfo: https://taltech.ee/kursused-olumpiaadideks

Registreerimine: https://bit.ly/3l4G7bM