Hoolekogu koosseis ja protokollid

Liikmed

  • Tamor Tomson - õpilaste esindaja;
  • Anni Kingsepp - õppenõukogu esindaja;
  • Helin Juhe - lapsevanemate esindaja, helin.juhe@gmail.com;
  • Saara Kattel - vilistlaste esindaja;
  •  Liisi Mäeumbaed - kooli toetava organisatsiooni esindaja, Hiiumaa Vallavalitsus;
  • Henri Reeder - kooli toetava organisatsiooni esindaja, SA Hiiumaa Arenduskeskus;
  • Sigre Kuiv - kooli pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium.

Kooli hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on kooli õpilaste, õpetajate, kooli pidaja, õpilaste vanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide ühistegevus õppe ja kasvatuse suunamisel, planeerimisel ja jälgimisel ning õppeks ja kasvatuseks paremate tingimuste loomine. Hiiumaa Gümnaasiumi hoolekogu protokollidega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistrislink opens on new page.

Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 28.03.2023.