Õpilasesindus

Hiiumaa Gümnaasiumi õpilasesindus loodi 2016 aastal.

Õpilasesindusega võivad liituda kõik 10.-12. klasside õpilased, kes on huvitatud õpilasesinduse tegevustest aktiivselt osa võtma, kes järgivad kooli kodukorda ja kellel ei ole olnud varasemaid konflikte õpilasesindusega.

Hiiumaa Gümnaasiumi õpilasesinduse põhimääruslink opens on new page

EESMÄRGID

Õpilasesinduse tegevuse eesmärgid on

  • Järgida ja edendada kooli traditsioone.

  • Edendada koostööd teiste (õpilas)organisatsioonidega.

  • Tõsta õpilaskonna vastutust koolis.

  • Aktiviseerida õpilaste koolielu tunnivälisel ajal.

  • Aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele ning koolielu probleemide lahendamisele.

  • Vähendada õpilaste probleeme juhtkonna, hoolekogu ja õpilaskonna vahel ning kaitsta õpilaste huve.

Õpilasesindus järgib kooli põhimäärust ja kodukorda ning õpilasesinduse põhimäärust, peab kinni kooli juhtkonna ja õpilasesinduse vahelistest kokkulepetest.

 

 

Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 26.11.2019.