Nõustamine

Hiiumaa Gümnaasiumi õppenõustajaks on Ülle Soonik

Hiiumaa Gümnaasiumis tegutseb õppenõustaja, kelle ülesandeks on õppimist toetav nõustamine ning õpilaste karjääriplaneerimise toetamine. Õppenõustaja on eelkõige kuulaja, abistaja, nõuandja, suunanäitaja, infojagaja ning tähelepanujuhtija.

Gümnaasiumi õpilasena on soovitav pöörduda õppenõustaja poole, kui
- sa teed valikuid erinevate kursuste vahel;
- sa vajad nõu, kuidas efektiivsemalt õppida;
- sa soovid siduda õppimist oma hobidega;
- sa vajad abi koolistressiga toimetulekuks;
- sa soovid parandada enda suhteid kaasõpilaste ja/või õpetajatega;
- sul on muremõtted, mis raskendavad keskendumist ja tähelepanu;
- sa vajad inimest, kes on valmis sind lihtsalt ära kuulama.

Õppenõustaja teeb koostööd nii aineõpetajate, klassijuhatajate, lapsevanemate kui teiste tugispetsialistidega, et tagada igale Hiiumaa Gümnaasiumi noorele parimad arenguvõimalused.
Vestluse aeg leppida eelnevalt kokku e-posti teel noustaja@hiig.edu.ee.

Õppenõustaja asub gümnaasiumi kolmandal korrusel, ruumis nr 304.

 

Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 11.01.2022.