Vastuvõtuinfo

10. klassi astuvate õpilaste vestlused vastuvõtukomisjoniga toimuvad 25. juuni - 28. juuni 2024

Õpilane registreerib ennast sisseastumisvestlusele täites vastava ankeedi kooli kodulehel (registreerimine vestlusele)link opens on new page. Sisseastumiseks vajalikud dokumendid saadab õpilane digiallkirjastatult aadressil kantselei@hiig.edu.eelink opens on new page enne vestlust või võtab kaasa sisseastumisvestlusele tulles.

Nõutavad dokumendid:

Info uutele õpilastele

Kuidas valida endale sobivad valikkursed?

Kooli vastu võetud õpilased saavad vastavalt oma huvidele valida 11 valikainet.

Oma soovid arutatakse läbi ja kinnitatakse õppenõustaja juures, kellega tuleb eraldi vestluse aeg kokku leppida. 

Õppenõustaja +372 5240172
Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 06.05.2024.