Projekt

Projekti lehtlink opens on new page

Jätka õpinguid!

ESF taotlusvoorust, "Keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks
tasemeõppesse"link opens on new page tasemeõppesse"">
, sai Hiiumaa Gümaasiumi mittestatsionaarne õpe
rahastuse projektile   "Jätka õpinguid " summas 15 083, 56 €. 

Tänu ESF toetustele,link opens on new page on olnud võimalik korraldada väljasõite ja
karjäärireise erinevatesse koolidesse, muuseumitesse, teatrisse.
Ühiste tegevuste kaudu oleme saanud ühtseks meeskonnaks
ja loonud uusi traditsioone. Jätkame ka uue projektiga samade
tegevustega. 

Eesti televisiooni saates "Suud puhtaks" link opens on new page rääkiti täiskasvanuna
õppimisest, motivatsioonist, muredest ja rõõmudest,

Kui haridustee on jäänud poolikuks, siis on võimalus seda 
jätkata ka Hiiumaal. 

Hiiumaa Gümnaasiumi mittestatsionaarse õppe 2019. a vilistlane Grete Olev on öelnud: “ Mõeldes, mida Hiiumaa Gümnaasiumis õppimine
mulle andnud on, jääb sõnadest ilmselgelt puudu. Kool annab eelkõige haridust ja teadmisi, kuid lisaks on olnud tohutul hulgal võimalusi
olla kaasatud projektidesse. Minu puhul on vaata, et olulisemgi  see hea soe peretunne. Hiiumaa Gümnaasiumi mittestatsionaarsesse
õppesse tulemine on minus eelkõige muutnud mõtlemist. Mõtlemist just selles osas, et MS õpe ehk kaugõpe on reaalne alternatiiv
üldhariduskoolide ja kutsekoolide kõrval. Mulle on öeldud kunagi, et Hiiumaal elamine on privileeg. Armastan mõelda, et ka õppimine!”

Täiskasvanueas õppimine on väljakutse, mis nõuab aega, pühendumist, motiveerivat keskkonda, oskust  jagada ennast mitmete kohustuste
ning elurollide vahel. Elukestvas õppes osalemiseks ja püsimiseks on vaja tugevat õpimotivatsiooni ning loomulikku uudishimu. 

Ootame jätkama poolelijäänud haridusteed! 

Info ja vajalike dokumentide loetelu 

 

Avaldatud 13.09.2018. Viimati muudetud 08.09.2021.