Statsionaarne õpe

Hiiumaa Gümnaasium võtab õpilasi 10. klassi vastu 9. klassi lõputunnistusele kantud hinnete ja vestluse alusel.

Vastuvõtu täpsemat infot loe siit: /et/vastuvott/vastuvotu-info

Gümnaasiumi 10. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;

positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus;

vähemalt rahuldavad põhikooli lõputunnistuse hinded.

Hiiumaa Gümnaasium võtab 11. või 12. klassis õpingute alustamiseks õpilasi vastu varasemate gümnaasiumis või sama taseme õppeasutuses saavutatud õpitulemuste (kursusehinnete) ja vastuvõtukomisjoniga läbitud vestluse tulemuste alusel.

Gümnaasiumi 11. või 12. klassi vastuvõtmise eeldusteks on:

põhiharidus või vastav välisriigis omandatud haridus;

11. klassi astumiseks läbitud 10. klass või 33 kursust vähemalt rahuldavale hindele, 12. klassi astumiseks läbitud 10. ja 11. klass või 66 kursust vähemalt rahuldavale hindele.

positiivse tulemusega läbitud sisseastumisvestlus.

Hiiumaa Gümnaasiumisse astuvatel õpilastel on õigus kursuste valiku alusel kujundada oma õppesuund iseseisvalt lähtudes enda huvidest ja/või edasiõppimise plaanidest. Valiku reeglid määratakse kindlaks kooli õppekavaga.

 

Hiiumaa Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kordlink opens on new page

Avaldatud 04.04.2018. Viimati muudetud 09.04.2021.