Kooli ajalugu

Kool: Hiiumaa Gümnaasium

Projekti lühikirjeldus: Projekti raames lammutatakse Kärdla Ühisgümnaasiumi 1975. a ehitatud läänetiib ning selle asemele ehitatakse riigigümnaasiumi hoone. Hoone ümbruses asuvad terrassid, teekatted, haljastus, välivalgustus ja õue ala elemendid rajatakse uued. Hoone lähiümbrus korrastatakse – nii siseõue, kui tänavapoolses osas, hoonestusõigusega pinna ulatuses. Uus hoone sisustatakse vajaliku inventari, mööbli ja seadmetega, tellitakse kunstiteos.

Eesmärk: Projekti eesmärk on investeerida riigigümnaasiumi hoonesse gümnaasiumivõrgu korrastamiseks, et tagada üldkeskhariduse kättesaadavus vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse § 7.1 lõikele 2 ja „Elukestva Õppe Strateegi a“ koolivõrgu programmile ning hariduskeskuse pilootprojektile.

Tulemus: Projekti tulemusena valmis kaasaegne riigigümnaasiumi hoone.

Toetuse summa: 2 455 581 €

Gümnaasiumihoone ehitustöid rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Ehitusperiood: 2015 - 2016
Arhitekt: Kaisa Lasner
Projekteerija: arhitektuuri- ja projekteerimisbüroo ConArte OÜ
Ehitaja: Nordlin Ehitus
Hoone suurus: ligi 1115 m²
Rahastajad: Euroopa Regionaalarengu Fond ja Eesti riik
Maksimum mahutavus: 130 õpilast'

19. jaanuar 2016 on Hiiumaa Gümnaasiumi ametlik sünnipäev - sel päeval  allkirjastas toonane Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi käskkirja nr 1.1-2/16/10: “Moodustan Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava gümnaasiumi, Hiiumaa Gümnaasiumi, mis alustab õppetegevust alates 1. septembrist 2016. a.”
 

22.01.2016 sai Hiiumaa Gümnaasium nurgakivi (ERRi uudislink opens on new page).

Hiiumaa Gümnaasiumi pidulik avamine toimus 1. septembril 2016

Avaldatud 03.02.2022. Viimati muudetud 18.02.2022.