Uudised

RÕÕM KUNSTIST 18. oktoober regina


Küllap rõõmustasid nii Hiiumaa Gümnaasiumi õpilased kui õpetajad, et saime seda õppeaastat alustada ühises klassiruumis silmast silma kohtudes. Sobivaks avastardiks sobis hästi ka huvitava kunstiväljapaneku külastamine Pikas Majas, kus  praegugi eksponeeritud Kärdla kooli vilistlaste-kunstnike tööd. Nii saigi lõimitud kunst ja sõnalooming; vaatamine, uurimine ja maalidest omakorda inspiratsiooni ammutamine.

10. klassi õpilased tegid õpetaja Loopalu juhendamisel kunstitöid, mis ühel või teisel moel seotud vilistlasautoritega. Kõik, kellel asja väljaku Coopi teisele korrusele, saavad imetleda noorte kunstnike interpreteerimisvaimu.

Kirjandustunnis aga läksid gümnasistid pildi sisse, see tähendab, et mõtlesid välja mõne hiiu kunsti teose põhjal taaslavastuse ning jäädvustasid selle fotona. Populaarseimad autorid, kelle looming enim inspireeris, olid Ülo Sooster, Paul Kamm ja Kaljo Põllu.

11. klass osales presidendi kunstist kirjutamise võistlusel, mille ideeks oligi innustada kunstinäitustel  käimist, kutsuda noori kirjutama kogetust-nähtust. Kirjutati esseesid, arvustusi, mõtisklusi, aga ka luuletusi. Žüriisse kuulusid presidendi vabakonna nõunik Triin Toomesaar, Eesti Kunstnike Liidu juht Elin Kard ja Kumu hariduskeskuse juhataja Sandra Lääne-Velt. 
 
Võidutöö autor oli Annette Maria Hermaküla, kuid lisaks oli ära märgitud veel neli noort, nende hulgas meie gümnasistid Agnes Katariina Selirand ja Kermo Platov 11. klassist. Agnes Katariina oli inspiratsiooni saanud Paul Kammi, Kermo aga Ülo Soosteri tööst. 9. oktoobril oli mõlemal au osaleda president Kersti Kaljulaidi vastuvõtul ning hiljem tema portree avamisel.

Agnes Katariina Seliranna luuletus Paul Kammi maali „V. Kingissepa tn Kärdlas” ainetel

Paistab taevas ere päiges
Aab olemise soojaks ta
Ujub mööda pardipere
Lehed puudelt langevad

Köige selle kauni keskel
Ainiti vöib vaadada
Mida mööda jöuab sügis
Meite juure puhkama

Balli trummilt seeran seda
Argipεεv aa läbi saand
Ladvus puudel kerge tuul
Londin karjamaale ma
Istun senna puhkama

Taamalt kostab lehmahεεl
Rusked vasigad söövad sεεl
Unudan end kouaks senna
Möttes loulan tasast viit
Maaliline maastik sii

Kermo Platovi luuletus Ülo Soosteri „Autoportree” ainetel

Ühtri algkoolist Tartu Riiklikku Kunstiinstituuti.  
  
Väikesed ilusad huuled sürrealistlikuks muudeti.

Hiiumaale omased kadakad sai ritta seatud,
muud mõtted maha maetud.
 
Silm munas, piip huulel,
jalg Saksa armeesse. Kuuldel!
Kui sind teavad sajad,
pole raske illustreerida paar kala.
 
Abstraktsed kujundid ja valge paber,
meenub juba Ühtri kabel.
Loovus tuleb joostes,
kui oled Ülo Sooster.

 

Õpetaja Tiiu Heldema

Küllap rõõmustasid nii Hiiumaa Gümnaasiumi õpilased kui õpetajad, et saime seda õppeaastat alustada ühises klassiruumis silmast silma kohtudes. Sobivaks avastardiks sobis hästi ka huvitava kunstiväljapaneku külastamine Pikas Majas, kus  praegugi eksponeeritud Kärdla kooli vilistlaste-kunstnike tööd. Nii saigi lõimitud kunst ja sõnalooming; vaatamine, uurimine ja maalidest omakorda inspiratsiooni ammutamine.

10. klassi õpilased tegid õpetaja Loopalu juhendamisel kunstitöid, mis ühel või teisel moel seotud vilistlasautoritega. Kõik, kellel asja väljaku Coopi teisele korrusele, saavad imetleda noorte kunstnike interpreteerimisvaimu.

Kirjandustunnis aga läksid gümnasistid pildi sisse, see tähendab, et mõtlesid välja mõne hiiu kunsti teose põhjal taaslavastuse ning jäädvustasid selle fotona. Populaarseimad autorid, kelle looming enim inspireeris, olid Ülo Sooster, Paul Kamm ja Kaljo Põllu.

11. klass osales presidendi kunstist kirjutamise võistlusel, mille ideeks oligi innustada kunstinäitustel  käimist, kutsuda noori kirjutama kogetust-nähtust. Kirjutati esseesid, arvustusi, mõtisklusi, aga ka luuletusi. Žüriisse kuulusid presidendi vabakonna nõunik Triin Toomesaar, Eesti Kunstnike Liidu juht Elin Kard ja Kumu hariduskeskuse juhataja Sandra Lääne-Velt. 
 
Võidutöö autor oli Annette Maria Hermaküla, kuid lisaks oli ära märgitud veel neli noort, nende hulgas meie gümnasistid Agnes Katariina Selirand ja Kermo Platov 11. klassist. Agnes Katariina oli inspiratsiooni saanud Paul Kammi, Kermo aga Ülo Soosteri tööst. 9. oktoobril oli mõlemal au osaleda president Kersti Kaljulaidi vastuvõtul ning hiljem tema portree avamisel.

Agnes Katariina Seliranna luuletus Paul Kammi maali „V. Kingissepa tn Kärdlas” ainetel

Paistab taevas ere päiges
Aab olemise soojaks ta
Ujub mööda pardipere
Lehed puudelt langevad

Köige selle kauni keskel
Ainiti vöib vaadada
Mida mööda jöuab sügis
Meite juure puhkama

Balli trummilt seeran seda
Argipεεv aa läbi saand
Ladvus puudel kerge tuul
Londin karjamaale ma
Istun senna puhkama

Taamalt kostab lehmahεεl
Rusked vasigad söövad sεεl
Unudan end kouaks senna
Möttes loulan tasast viit
Maaliline maastik sii

Kermo Platovi luuletus Ülo Soosteri „Autoportree” ainetel

Ühtri algkoolist Tartu Riiklikku Kunstiinstituuti.  
  
Väikesed ilusad huuled sürrealistlikuks muudeti.

Hiiumaale omased kadakad sai ritta seatud,
muud mõtted maha maetud.
 
Silm munas, piip huulel,
jalg Saksa armeesse. Kuuldel!
Kui sind teavad sajad,
pole raske illustreerida paar kala.
 
Abstraktsed kujundid ja valge paber,
meenub juba Ühtri kabel.
Loovus tuleb joostes,
kui oled Ülo Sooster.

 

Õpetaja Tiiu Heldema