Koolidevaheline koostöö laieneb Aasiasse

Loomise kuupäev 06.12.2021

Hiiumaa Gümnaasium alustab rahvusvahelist koostööd Lõuna Korea keskkooliga Namhae saarel. Tegemist ei ole Euroopa Liidu poolt rahastatud projektiga vaid sõpruskooliga Aasias. Hiiumaa Gümnaasiumi õpetajatel on pikaajaline kogemus erinevate Euroopa siseste projektidega Comeniuse ja ERASMUS+ projektide näol, kuid antud koostöö on midagi täiesti uut. Sõpruskool väljaspool Euroopa Liitu on põnev väljakutse meile.

Arvame et rahvusvahelisel tasemel suhtlemine on tänapäeval vältimatu. Erinevate kultuuride tundmaõppimine, kultuuriteadlikkus ja eneseväljendus on väga olulised oskused globaliseeruvas maailmas. Erinevuste teadvustamine ja aktsepteerimine, õppimine läbi reisimise-rändamise ning inglise keele praktiseerimine läbi suhtluse on pädevused, mida noortes arendada. Koostöö eesmärkideks on maailma kultuuride mitmekesisuse teadvustamine, erinevate haridussüsteemide tutvustamine, teadmiste ja  oskuste vahetamine, õpilasvahetus, õpetajate vaheline suhtlus ning õpilaste uurimistööde esitlemine.
Plaanime kohtumisi nii veebis info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaudu kui ka reaalseid kohtumisi Eestis, Hiiumaal ja Lõuna Koreas. 
Esimene kohtumine toimus 30.novembril üle interneti. Tutvustasime koole, rääkisime elust saartel,  projekti kogemustest ning koostöövõimalustest. 
Kohtumise korraldas Marti Mätas, kes töötab Soulis Eesti Suursaatkonnas. 
Veebikohtumisel osalesid koolide esindajad ja Eesti suursaatkond Soulis. 
Koostööleping Hiiumaa Gümnaasiumi ja Namhae Keskkooli vahel allkirjastatakse detsembris 2021.
Täname Lauri Preimanni ja Marti Mätast toreda idee ja kontaktide loomise eest. Loodetavasti kasvab sellest välja koostöö ja sõprus kahe saare ning kooli vahel. 
 

Maris Nõmmik-Kärtner

Viimati muudetud 09.12.2021.