Euroopa Solidaarsuskorpuse konkurs

Loomise kuupäev 27.09.2018
PRESSITEADE
25. september 2018
 
Inspiratsioonipäev ôpetab nutika idee elluviimiseks rahastust taotlema
 
Juba sel laupäeval toimub Tallinnas ideede inkubaator 18-30 aastastele noortele, kes tahavad lahendada mõnd oma kogukonna probleemi ja osalevad Euroopa Solidaarsuskorpuse konkursil, et pälvida oma idee elluviimiseks kuni 6500 euro suurust toetust.   
 
Laupäeval, 29. septembril Tallinnas Erinevate Tubade Klubis (Telliskivi 60) toimuvale Euroopa Solidaarsuskorpuse teabepäevale ja kohalike solidaarsusprojektide ideede inkubaatorisse on oodatud kõik noored üle Eesti, kes soovivad anda vabatahtliku panuse mõne ühiskonna valupunkti lahendamiseks. 
 
“Me tahame innustada noori sekkuma, märkama ja lahendama neidsamu probleeme, millest kõnelevad kodus nende vanemad, räägivad koolis õpetajad ja kirjutavad ajalehed - alustades  õpetajate puudusest noorte kuritegevuseni, nutisõltuvusest küberkisamiseni ning noorte vähesest aktiivsusest kuni nende järjest teravamate vaimsete probleemideni,” kirjeldas SA Archimedese noorteagentuuri juhataja Reet Kost. “Samuti me ootame, et noored tooksid esile ka uusi valupunkte, mida pole veel ühiskonnas teadvustatud, kuid mida noored on ise juba märganud
 
SA Archimedese noorteagentuuri kogenud spetsialistide ja varem samalaadseid projekte läbi viinud vilistlatse eestvedamisel antakse noortele laupäeval Tallinnas julgustust, kuidas märgata erinevaid kodukohas või sõprade seas aktuaalseid probleeme, kuidas neid omal käel lahendada ja selle jaoks toetust taotleda. Üritusele on oodatud kõik meeskonnad, kellel juba on idee kodukoha probleemi lahendamiseks ja kes vajavad abi projekti vormistamisel ja esitamisel, aga ka noored, kellel ideed veel ei ole, kuid kes on huvitatud panustamisest ühiskonna probleemide lahendamisse.      
 
Äsja Eestis käivitunud Euroopa Solidaarsuskorpuse uus ideede konkurss on mõeldud vähemalt viieliikmelistele noorte gruppidele. Juba 7. oktoobriks oodatakse meeskondadelt nägemusi oma kogukonna probleemidest ning ideekirjeldusi nende lahendamiseks. Parimad projektid saavad kuni 6500 euro suuruse rahastuse ja kogenud juhendajate toetuse oma ideede ellu viimiseks.
 
Üks mitmeid tunnustusi pälvinud projekt, mis on varem saanud Archimedese programmi rahastuse, on Raplamaa Kehtna ametikooli ja kohalike noorte Garaažikinolink opens on new page, millega noored ise otsustasid ära lahendada kohalike noorte ja kooli õpilaste vahel valitsenud pingelised suhted. Üksteise põrnitsemise ja vahel ka vägivaldseks läinud arveteklaarimise parandamiseks lõid noored kino, kus kogukonna dokumentaalfilmide õhtutele toodi arvamusliidreid, kelle eestvedamisel arutati ühiselt ühiskonnas olulisi teemasid. 
 
Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus algatus, mis loob võimalusi noortele inimestele töötada ja vabatahtlikuna kaasa lüüa projektides nii enda kodumaal kui ka väljaspool kodumaa piire. Projektid, kuhu noored oodatud on, mõjutavad kogukondi ja inimesi üle kogu Euroopa. Lisaks kohalikele solidaarsusprojektidele algatab ja rahastab Euroopa Solidaarsuskorpus vabatahtlikus teenistuses töötamist ning praktika-ja tööprojekte Eestis ja Euroopa Liidu riikides. Eestis juhib Euroopa Solidaarsuskorpuse tööd Sihtasutus Archimedese noorteagentuur. 
 
 
Vabatahtliku teenistuse saatvad, vastuvõtvad ja koordineerivad organisatsioonid üle Eesti: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1HxpohtGEbLFrrhi7jfsu_NMhjek&usp=sharinglink opens on new page
 
Reet Kost
SA Archimedese noorteagentuuri juhataja
Tel: 502 1335, 69 79 220
 
Karin Öövel
Euroopa Solidaarsuskorpuse programmijuht
Tel: 5615 5744, 69 96 493
Viimati muudetud 27.09.2018.