Koolielu

Õpilaskodu


Hiiumaa Gümnaasium kasutab Kärdla Põhikooli õpilaskodu teenust.

Õpilaskodu kodukord.

Õpilaskodu majutusteenust kasutada soovivad õpilased esitavad iga õppeaasta alguses õpilaskodu koha taotluse Hiiumaa Gümnaasiumi juhiabile (õppima asumise avaldus sisaldub sisseastumisavalduses vt. sisseastumine ).

Hiiumaa Gümnaasium kasutab Kärdla Põhikooli õpilaskodu teenust.

Õpilaskodu kodukord.

Õpilaskodu majutusteenust kasutada soovivad õpilased esitavad iga õppeaasta alguses õpilaskodu koha taotluse Hiiumaa Gümnaasiumi juhiabile(õppima asumise avaldus sisaldub sisseastumisavalduses vt. sisseastumine ).