Koolielu

Kodukord

Dokument PDF vormingus.


Sisukord

1. SISSEJUHATUS 4

2. ÜLDOSA 4

2.1. Lähtekohad 4

2.2. Kodukorra alusväärtused 4

2.3. Kodukorra rikkumine 5

2.4. Kodukorra kommunikatsioon 5

2.5. Kodukorra rakendamine 5

3. Õpilase õigused 5

4. Õpilase kohustused 6

5. Õpilasreeglid 7

5.1. Üldpõhimõtted 7

5.2. Käitumine avalikus ruumis 7

5.3. Kord õppetunnis 7

5.4. Puudumised ja hilinemised 7

6. Õpilase kiitmine ja tunnustamine 8

7. Tugi ja mõjutusmeetmete rakendamine 9

8. Koolipäeva korraldus 10

8.1. Üldpõhimõtted 10

8.2. Koolipäeva korralduse kommunikatsioon 11

8.3. Õppeperiood 11

8.4. Tunniplaan 11

8.5. Õppetunnid 11

8.6. Konsultatsioonid ja järelvastamised 11

8.7. Kooli päevakava muutmine 12

9. Õppetöö päevikute pidamise kord 12

9.1. Üldpõhimõtted 12

9.2. Päeviku täitmine 12

10. E-õppe läbiviimise kord 12

10.1. Üldpõhimõtted 12

10.2. E-õppe läbiviimine 12

11. Õpperuumide kasutamise kord 13

11.1. Üldpõhimõtted 13

11.2. Kooli ruumide haldamine 13  

11.3. Õpperuumide kasutamine 13

11.4. Õppe- ja tööruumide loetelu 14

12. Arvutite kasutamine õppetunnis 14

13. Korrapidamine koolihoones ja kooli territooriumil 15

13.1. Üldpõhimõtted 15

13.2. Videovalve haldamise kord 15

13.3. Varalise kahju hüvitamise kord 15

14. Raamatukogu 15

15. Toitlustamine 16

16. Astmestike ala ühise kasutamise kord 16

17. Lifti kasutamise kord 17

18. Lukustatavate koolikappide kasutamise kord 17

18.1. Üldpõhimõtted 17

18.2. Kasutajad 17

18.3. Kapi heaperemehelik kasutamine 17

18.4. Turvalisus 18

19. Garderoobi kasutamise kord 18

20. Parkimise kord 18

20.1. Üldpõhimõtted 18

20.2. Parkimis- ja peatumiskohad 18

20.3. Kooli töötajate parkimine 18

21. Töötaja puudumisest teavitamine ja asenduste planeerimise kord 18

22. Õppekäigu korraldamise juhend 19

22.1. Õppekäigu mõiste ja eesmärk 19

22.2. Õppekäigu korraldaja 19

22.3. Õppekäigul osaleja 20

23. Hiiumaa Gümnaasiumi avalikkusega suhtlemise kord 20

Sisukord

1. SISSEJUHATUS 4

2. ÜLDOSA 4

2.1. Lähtekohad 4

2.2. Kodukorra alusväärtused 4

2.3. Kodukorra rikkumine 5

2.4. Kodukorra kommunikatsioon 5

2.5. Kodukorra rakendamine 5

3. Õpilase õigused 5

4. Õpilase kohustused 6

5. Õpilasreeglid 7

5.1. Üldpõhimõtted 7

5.2. Käitumine avalikus ruumis 7

5.3. Kord õppetunnis 7

5.4. Puudumised ja hilinemised 7

6. Õpilase kiitmine ja tunnustamine 8

7. Tugi ja mõjutusmeetmete rakendamine 9

8. Koolipäeva korraldus 10

8.1. Üldpõhimõtted 10

8.2. Koolipäeva korralduse kommunikatsioon 11

8.3. Õppeperiood 11

8.4. Tunniplaan 11

8.5. Õppetunnid 11

8.6. Konsultatsioonid ja järelvastamised 11

8.7. Kooli päevakava muutmine 12

9. Õppetöö päevikute pidamise kord 12

9.1. Üldpõhimõtted 12

9.2. Päeviku täitmine 12

10. E-õppe läbiviimise kord 12

10.1. Üldpõhimõtted 12

10.2. E-õppe läbiviimine 12

11. Õpperuumide kasutamise kord 13

11.1. Üldpõhimõtted 13

11.2. Kooli ruumide haldamine 13  

11.3. Õpperuumide kasutamine 13

11.4. Õppe- ja tööruumide loetelu 14

12. Arvutite kasutamine õppetunnis 14

13. Korrapidamine koolihoones ja kooli territooriumil 15

13.1. Üldpõhimõtted 15

13.2. Videovalve haldamise kord 15

13.3. Varalise kahju hüvitamise kord 15

14. Raamatukogu 15

15. Toitlustamine 16

16. Astmestike ala ühise kasutamise kord 16

17. Lifti kasutamise kord 17

18. Lukustatavate koolikappide kasutamise kord 17

18.1. Üldpõhimõtted 17

18.2. Kasutajad 17

18.3. Kapi heaperemehelik kasutamine 17

18.4. Turvalisus 18

19. Garderoobi kasutamise kord 18

20. Parkimise kord 18

20.1. Üldpõhimõtted 18

20.2. Parkimis- ja peatumiskohad 18

20.3. Kooli töötajate parkimine 18

21. Töötaja puudumisest teavitamine ja asenduste planeerimise kord 18

22. Õppekäigu korraldamise juhend 19

22.1. Õppekäigu mõiste ja eesmärk 19

22.2. Õppekäigu korraldaja 19

22.3. Õppekäigul osaleja 20

23. Hiiumaa Gümnaasiumi avalikkusega suhtlemise kord 20