Meie koolist

Tunnustused


Hiiumaa Gümnaasium tänab ja tunnustab iga trimestri lõpus tublisid õppijaid ja erinevate valdkondade tublisid tegijaid.

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines».
Hiiumaa Gümnaasiumi õpilasi tunnustatakse kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ õppenõukogu otsusega aineõpetaja ettepanekul kui õpilase käitumine on hea või eeskujulik, kõik kursusehinded selles õppeaines on väga head ning õpilane on esindanud kooli silmapaistvalt maakondlikel või üleriigilistel olümpiaadidel, ainevõistlustel ja konkurssidel.
Hiiumaa Gümnaasiumi õpilasi tunnustatakse kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» õppenõukogu otsusega klassijuhataja ettepanekul kui õpilase käitumine on eeskujulik ning kõik kursusehinded on kõikides õppeainetes väga head või kuni kaks kursust tunnistusele kantavates õppeainetes hinnatud hindega „hea“, samuti võib kiituskirjaga autasutatud õpilane kuuluda kehalise kasvatuse erigruppi.

 

Hiiumaa Gümnaasium tänab ja tunnustab iga trimestri lõpus tublisid õppijaid ja erinevate valdkondade tublisid tegijaid.

Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» ja kiituskirjaga «Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines».
Hiiumaa Gümnaasiumi õpilasi tunnustatakse kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“ õppenõukogu otsusega aineõpetaja ettepanekul kui õpilase käitumine on hea või eeskujulik, kõik kursusehinded selles õppeaines on väga head ning õpilane on esindanud kooli silmapaistvalt maakondlikel või üleriigilistel olümpiaadidel, ainevõistlustel ja konkurssidel.
Hiiumaa Gümnaasiumi õpilasi tunnustatakse kiituskirjaga «Väga hea õppimise eest» õppenõukogu otsusega klassijuhataja ettepanekul kui õpilase käitumine on eeskujulik ning kõik kursusehinded on kõikides õppeainetes väga head või kuni kaks kursust tunnistusele kantavates õppeainetes hinnatud hindega „hea“, samuti võib kiituskirjaga autasutatud õpilane kuuluda kehalise kasvatuse erigruppi.