Koolielu

Tervisekabinet


Kooliõde Riina Hanikat võtab vastu Kärdla Põhikooli majas

E 8:00-16:00

K 8:00 -15:00

R 8:00-14:00

Telefon: 4632213; 5243961

hanikat.riina@gmail.com

  1.  Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend, Tallinn 2010 https://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/Koolitervishoiuteenuse_tegevusjuhend_25022011%281%29.pdf
  2.  SOM 13.08.2010 määrus nr 55 „Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning õendusabiteenuste osutamise tingimused“ https://www.riigiteataja.ee/akt/119052016014
  3.  SOM 13.08.2010 määrus nr 56 „Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele“ https://www.riigiteataja.ee/akt/119052016011
  4.  SOM 15.12.2004 määrus nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ https://www.riigiteataja.ee/akt/108122011010

 

Kooliõde Riina Hanikat võtab vastu Kärdla Põhikooli majas

E 8:00-16:00

K 8:00 -15:00

R 8:00-14:00

Telefon: 4632213; 5243961

hanikat.riina@gmail.com

  1.  Koolitervishoiuteenuse tegevusjuhend, Tallinn 2010 https://www.haigekassa.ee/uploads/userfiles/Koolitervishoiuteenuse_tegevusjuhend_25022011%281%29.pdf
  2.  SOM 13.08.2010 määrus nr 55 „Iseseisvalt osutada lubatud ambulatoorsete õendusabiteenuste loetelu ja nende hulka kuuluvad tegevused ning õendusabiteenuste osutamise tingimused“ https://www.riigiteataja.ee/akt/119052016014
  3.  SOM 13.08.2010 määrus nr 56 „Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele“ https://www.riigiteataja.ee/akt/119052016011
  4.  SOM 15.12.2004 määrus nr 128 „Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded“ https://www.riigiteataja.ee/akt/108122011010