Mittestatsionaarne õpe

ESF toetus


Projekt „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine
tasemekoolitusse Hiiumaal“

Hiiumaa Gümnaasiumi mittestadtsionaarne õpe sai ESF rahastuse keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse.

Projekti eesmärk on täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja nende toetamine õpingutel. Võimalus on poolelijäänud koolitee lõpetada ja seeläbi suurendada edasiõppimise võimalusi. Lähtume elukestva õppe strateegiast mis käsitleb õppimist eluviisina.

Projekti raames tõstame õppekvaliteeti, pakume õpilastele tugiteenuseid ja lisakursuseid, suurendame valikkursuste valikut tehes koostööd Hiiumaa Ametikooliga, korraldame õppereise väljaspoole Hiiumaad.  

Projekti toetamise aeg: 01.09.2018 - 31.08.2020

Projekt on rahastatud summas 59 895

Projekt „Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine
tasemekoolitusse Hiiumaal“

Hiiumaa Gümnaasiumi mittestadtsionaarne õpe sai ESF rahastuse keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse.

Projekti eesmärk on täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja nende toetamine õpingutel. Võimalus on poolelijäänud koolitee lõpetada ja seeläbi suurendada edasiõppimise võimalusi. Lähtume elukestva õppe strateegiast mis käsitleb õppimist eluviisina.

Projekti raames tõstame õppekvaliteeti, pakume õpilastele tugiteenuseid ja lisakursuseid, suurendame valikkursuste valikut tehes koostööd Hiiumaa Ametikooliga, korraldame õppereise väljaspoole Hiiumaad.  

Projekti toetamise aeg: 01.09.2018 - 31.08.2020

Projekt on rahastatud summas 59 895