Õppetöö

Eksamid

2021/2022. õppeaasta riigieksamid on järgmised:

 • eesti keel - 25. aprill 2022. a;
 • inglise keel (kirjalik) - 3. mai 2022. a;
 • inglise keel (suuline) - 4. - 6. mai, 9. mai 2022. a;
 • matemaatika (kirjalik) – 20. mai 2022. a.

2021/2022. õppeaasta Hiiumaa Gümnaasiumi koolieksamid on järgmised:

 • Ühiskonnaõpetus (kirjalik) - 14. juuni 2022. a;
 • Geograafia (kirjalik) - 14. juuni 2022. a;
 • Keemia (kirjalik) - 14. juuni 2022. a;
 • Bioloogia (kirjalik) - 14. juuni 2022. a;
 • Majandus (kirjalik) - 14. juuni 2022. a;
 • Soome keel/vene keel (kirjalik+suuline) - 14. juuni 2022. a;
 • Psühholoogia (suuline) - 14. juuni 2022. a;
 • Kunst (kirjalik+suuline+praktiline) - 14. juuni 2022. a;
 • Muusika (praktiline) - 14. juuni 2022. a;
 • Kehaline kasvatus (praktiline+suuline) - 15. juuni 2022. a;
 • Järeleksamid - 16. juuni 2022. a.

Koolieksamitest:

Eksamite passid:

Distantsõpe

2021/2022. õppeaasta Hiiumaa Gümnaasiumi koolieksamid on järgmised:

 • Ühiskonnaõpetus (kirjalik) - 14. juuni 2022. a;
 • Geograafia (kirjalik) - 14. juuni 2022. a;
 • Keemia (kirjalik) - 14. juuni 2022. a;
 • Bioloogia (kirjalik) - 14. juuni 2022. a;
 • Majandus (kirjalik) - 14. juuni 2022. a;
 • Soome keel/vene keel (kirjalik+suuline) - 14. juuni 2022. a;
 • Psühholoogia (suuline) - 14. juuni 2022. a;
 • Kunst (kirjalik+suuline+praktiline) - 14. juuni 2022. a;
 • Muusika (praktiline) - 14. juuni 2022. a;
 • Kehaline kasvatus (praktiline+suuline) - 15. juuni 2022. a;
 • Järeleksamid - 16. juuni 2022. a.

Koolieksamitest:

Eksamite passid:

Distantsõpe