X klassi Kirjandus- ja filmihuvilistele gümnasistidele

Kursuse jooksul vaadatakse ja analüüsitakse tervikfilme ning katkendeid. Õpilane peab lõpuks teadma terminoloogiat, filmi valmimiskäiku, selle võtteid ning valdama arvustuse analüüsi ja selle kirjutamist. Tähtis on filmi ja kirjandusteose võrdlemine lähtudes mõlema põhimõtetest ja poeetikast, väärtushinnangud. Eriline tähelepanu on suunatud eesti kirjanduse ainetel valminud väärtfilmidele. Võimalusel külastame koos Kärdla kino ning teeme oma lühifilmi.

Язык
Эстонский
Kontaktid: 
Contact title: 
Tiiu Heldema
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Tiiu Heldema
Целевая группа: 
10.klass
Формирование оценки: 
hinne