Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on sügavam huvi orgaanilise keemia vastu. Kursus eeldab teadmisi orgaanilise keemia alustõdedest.

Kursuse raames õpitakse tundma eluslooduses esinevate ainete klasse (karboksüüluhendid, polümeerid, valgud) ja nende lihtsamaid esindajaid. Õpitakse nende ainete omadusi ja tähtsust eluslooduses.

Kursuse lõpus tunneb õpilane ära elusloodusese esinevate ainete valemid, oskab neid nimetada ja kirjutada omadusetele vastavaid reaktsioonivõrrandeid

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Hannes Simuste
Целевая группа: 
12.klass
Premise: 
Orgaaniline keemia I
Формирование оценки: 
Kursuse arvestuse saamiseks peavad olema sooritatud kontrolltööd vähemalt hindele rahuldav