Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on sügavam huvi orgaanilise keemia vastu. Kursus eeldab teadmisi orgaanilise keemia alustõdedest.

Kursuse raames õpitakse tundma eluslooduses esinevate ainete klasse (karboksüüluhendid, polümeerid, valgud) ja nende lihtsamaid esindajaid. Õpitakse nende ainete omadusi ja tähtsust eluslooduses.

Kursuse lõpus tunneb õpilane ära elusloodusese esinevate ainete valemid, oskab neid nimetada ja kirjutada omadusetele vastavaid reaktsioonivõrrandeid

Language
Estonian
Tabbed content page type: 
Elective subjects
Instructor: 
Hannes Simuste
Target group: 
12.klass
Premise: 
Orgaaniline keemia I
Rating: 
Kursuse arvestuse saamiseks peavad olema sooritatud kontrolltööd vähemalt hindele rahuldav