XVI SPORDIMÄLUMÄNG „BUMERANG“

Дата создания 07.03.2019

Võistlusjuhend:
XVI SPORDIMÄLUMÄNG „BUMERANG“link opens on new page
Mälumängu peakorraldaja on Eesti Koolispordi Liit, koostööpartneriks Eesti Olümpiakomitee.
Mälumäng on suunatud kõigile Eesti üldhariduskoolide õpilaste neljaliikmelistele võistkondadele. Spordimälumängus on Audentese SK õpilastel õigus esindada ka Audentese Spordigümnaasiumi võistkonda. Küsimused on koostatud valdavalt Eesti ajakirjanduses ja sporditeabe väljaannetes ilmunud materjali põhjal ja need valmistab alates teisest etapist ette mälumängija ja spordiajaloolane Jaak Valdre.
I etapp veebruarikuus koolides . (Käesoleva aasta juhendi kohaselt Maakonna etappe EKSL läbi ei vii). (kuni 28. veebruar)

II etapp märtsis: mälumängu viis regionaalset vahefinaali, 30 küsimust, 3 edukamat gümnaasiumi ja parim põhikool igast regioonist pääsevad finaali. Gümnaasiumi ja põhikoolide vanuseklasside võistkondade vahel peetakse eraldi arvestust. Autasustatakse etapi kolme parimat võistkonda ja parimat põhikooli võistkonda. NB! Etapist võib osa võtta mitu võistkonda ühest koolist. (kuni 31. märts)
Regionaalseid gruppe on viis:
Põhja regioon -Tallinn ja Harjumaa
Lääne regioon - Läänemaa, Pärnumaa, Saaremaa, Hiiumaa
Kesk regioon - Järvamaa, Raplamaa, Viljandimaa
Ida regioon - Lääne-Virumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa
Lõuna regioon - Tartumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Võrumaa

III etapp aprillis: mälumängu finaal 20-le võistkonnale, 40 küsimust. Finaali saavad kutse regionaalsete võistluste kolm parimat gümnaasiumi ja parim põhikool. (vahemikus 8.-12. aprill, koht täpsustub)

Дата последнего изменения 14.03.2019.

Больше новостей