Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on sügav huvi keraamika vastu.

Tundides tehakse palju individuaalset ja grupitöid. Praktilste harjutuste tegemine ja teadmiste kinnistamine jääb enamasti õpilase iseseisvaks tööks. Kursusel õpitakse peamiselt enda loomingulist väljendust avama

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Sulev Loopalu
Целевая группа: 
10.klass
Формирование оценки: 
Kursuse läbimiseks peab hindele A tegema kõik kursuse jooksul tehtavad praktilised tööd