Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on huvi programmeerimise vastu. Tundides tutvutakse loogikaarvutustega ja koostatakse lihtsamaid programme keeles pascal või python. Programmikoodi kirjutatakse tunnis arvutite abil.

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Aigar Koppel
Целевая группа: 
10.klass
Формирование оценки: 
Kursuse läbimiseks tuleb esitada kõik tehtud tunnitööd ja lisaks kolm kodutööd, mis peavad olema positiivse hindega
Оценивание: 
A/MA