Teadmised õigusest tulevad kasuks nii edasiõppimisel, tööturule sisenemisel kui ka igapäevaelus.

Kursuse läbinu saab teada, mis on õigus, kuidas see meid igapäevaselt mõjutab ning ülevaate õiguse üldpõhimõtetest, avalikust õigusest (sh õigused suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsusega) ja eraõigusest (sh lepingud, äriühingud), valimistest, tööõigusest, kohtusüsteemist jne.

Vähemalt ühe loengu teema saavad välja pakkuda kursusel osalejad.

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Marin Vallikivi
Целевая группа: 
12.klass
Формирование оценки: 
Kursuse läbimiseks peab sooritama viimases tunnis kirjaliku arvestuse – ülesande lahendamine, materjale võib kasutada.