Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on suurem huvi ajaloo vastu.

Kursusel käsitletakse teemasid, mis jäävad välja põhikursustelt. Õpitakse Euroopa suurriikide (Prantsusmaa, Suurbritannia, Saksamaa, Venemaa, Bütsants, Skandinaavia) kujunemist keskajal, Ameerika Ühendriikide teket ja suhteid Euroopaga uusajal.

Tundides kasutatakse erinevaid õpimeetodeid. Kirjalike harjutuste tegemine ja teadmiste kinnistamine jääb enamasti õpilase iseseisvaks klassiväliseks tööks.

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Jana Uuskari
Целевая группа: 
11.klass
Формирование оценки: 
Kursuse läbimiseks peab vähemalt rahuldavale hindele tegema kõik kursuse jooksul tehtavad tööd ning sooritama kursuse lõpul kirjaliku/suulise arvestuse.