Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on suurem huvi füüsika praktiliste lahenduste kohta. Tundides tehakse erinevaid mudeleid ja eksperimente. Teemakohane teooria korratakse/õpitakse kohapeal

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Aigar Koppel
Целевая группа: 
11.klass
Формирование оценки: 
1.sooritama hindele 5, 4 või 3 kõik praktilised tööd; 2.sooritama hindele 5, 4 või 3 kontrolltöö; 3.osalema aktiivselt.