Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on sügavam huvi keemia vastu ja kes soovivad omandada elementaarsed oskused keemia laboris töötamiseks.

Kursus koosneb seminaridest ja praktilistest töödest. Seminarides käsitletakse praktiliste tööde läbiviimiseks vajalikke teoreetilisi aluseid.

Praktilised tööd viiakse läbi nii individuaalselt kui ka paaristööna. Kursuse käigus omandatakse teadmised ohutusnõuetest laboris. Praktiliste töödena viiakse läbi lahuste valmistamised, lihtsamate ainete saamine ja omaduste uurimine, ainete eraldamine nende segudest.

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Hannes Simuste
Целевая группа: 
11.klass
Premise: 
Läbitud peavad olema riikliku õppekava kohustuslikud keemia kursused
Формирование оценки: 
Kursuse arvestuse saamiseks peavad olema läbiviidud praktilised tööd ja esitatud ja kaitstud tööde protokollid