Kursuse käigus õpitakse tundma Eestis enamkasutatavaid kaardirakendusi. Tehakse teoreetiline ülevaade arvutikaartide koostamise põhimõtetest, kaardi matemaatilisest alusest. Kursus toimub klassis, kus on olemas arvutid. Koostatakse vabavaralise programmiga erinevaid arvutikaarte (erinevad teemakaardid). Üle poole kursuse mahust on iseseisev töö (kaardi koostamine juhendi järgi).

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Hannes Simuste
Целевая группа: 
10.klass
Формирование оценки: 
Kursuse sooritamiseks peavad olema esitatud iseseisvad tööd.