Kursus toimub laagrivormis kevadel viimasel õppenädalal. Kursuse käigus tutvutakse Hiiumaa geoloogilise minevikuga, õpitakse tundma kivistisi; tehakse ekskursioone Hiiumaa erinevatesse kooslustesse, õpitakse taimi ja loomade tegevusjälgi ning seoseid kooslustes; otsitakse inimtegevuse jälgi looduses; tutvutakse inimmõjuga Hiiumaa loodusele.

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Kersti Lüsi koostöös Palade LHK-ga ja Karin Poolaga
Целевая группа: 
X kl õpilastele, kes armastavad Hiiumaad ja kellele meeldib looduses
Формирование оценки: 
Kursuse läbimiseks peab hindele A koostama rühmatööna ühe Hiiumaa koosluse tutvustuse ning seda teistele esitlema ning tundma ära mõned õpitud kivistised ja taimed ning loomade tegevusjäljed