Kursus on mõeldud (laia) matemaatika riigieksamiks valmistuvatele õpilastele.

Õppematerjal: A.Veelmaa „Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale” II osa

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Anneli Salumaa, Liisa Vals
Целевая группа: 
12.klass
Premise: 
Matemaatika 1.-10. kursuse läbimine
Формирование оценки: 
Kursusehinde saamiseks peab õpilane kursuse lõpus sooritama kirjaliku arvestustöö