Kursus on mõeldud õpilastele, kes soovivad süvendatult õppida lahendama laia matemaatika 6.-10. kursuse ülesandeid. Käsitletavad teemad on:  arvjadad, funktsioonid I-II, funktsiooni tuletis, tuletise rakendused.

Õppematerjal: A.Veelmaa „Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale” II osa

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Anneli Salumaa, Liisa Randmaa
Целевая группа: 
12.klass
Premise: 
Laia matemaatika 1.-5. kursuse läbimine
Формирование оценки: 
Kursusehinde saamiseks peab õpilane osalema vähemalt 75 % tundidest ja sooritama kuruse lõpus kirjaliku arvestustöö
Оценивание: 
Arvestustöö