Kursuse eesmärgiks on õpitava keele aktiivne kasutamine tüüpilistes suhtlusolukordades, igapäevases kõnes ja  spontaansetes  olukordades

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Svetlana Stšastnaja
Целевая группа: 
X klassi õpilastele, kelle jaoks vene keel on B-võõrkeel
Premise: 
Läbitud põhikooli-kursus
Формирование оценки: 
Kursuse läbimiseks peab positiivsele hindele tegema kõik kursuse jooksul tehtavad (kirjalikud ja suulised) hindelised ülesanded