Kursus on mõeldud süvendatult selleks, et luua erinevaid tekste ning neid põhjalikult analüüsida. Käiakse läbi kirjandi kirjutamise etapid koos vastavate loovülesannetega ning
oostatakse terviktekste. Väga tähtis on samuti funktsionaalse lugemisoskuse arendamine, küsimuste ja vastuste analüüs. Soovijatele on individuaalse nõustamise võimalus.

Язык
Эстонский
Tabbed content page type: 
Предмет на выбор
Instructor: 
Tiiu Heldema, Sirje Soop
Целевая группа: 
12 klass
Premise: 
Eelnevad gümnaasiumi eesti keele kursused
Оценивание: 
Hinne