Vastuvõtt

Vastuvõtu info


Õpilane registreerib ennast sisseastumisvestlusele täites vastava ankeedi kooli kodulehel (link). Sisseastumiseks vajalikud dokumendid saadab õpilane digiallkirjastatult aadressil 
kantselei@hiig.edu.ee enne vestlust või võtab kaasa sisseastumisvestlusele tulles.

Nõutavad dokumendid:

 • avaldus kooli vastuvõtuks (statsionaarne õppevorm (täidetav PDF, Libre OfficeMS Office), mittestatsionaarne õppevorm (Link)
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht) või selle kinnitatud ärakiri; 
 • õpilasraamatu väljavõte seniste õpingute kohta gümnaasiumiastmes (va 10. klassi astuv õpilane);
 • pass või ID-kaart (nende puudumisel sünnitunnistuse) või selle kinnitatud ärakiri (va digitaalselt allkirjastatud avalduse esitamisel);
 • õpilase tervisekaart (va mittestatsionaarse õppe õpilased); 
 • kaks fotot 3x4 cm; 

Info uutele õpilastele

Kuidas valida endale sobivad valikkursed?

Vastavalt kitsale või laiale matemaatikale saavad õpilased endale ise valida juurde 20 või 14 valikainet.

Oma soovid arutatakse läbi ja kinnitatakse õppenõustaja juures, kellega tuleb eraldi vestluse aeg kokku
leppida.

esmaspäev 26.august.

Õpilane registreerib ennast sisseastumisvestlusele täites vastava ankeedi kooli kodulehel (link). Sisseastumiseks vajalikud dokumendid saadab õpilane digiallkirjastatult aadressil 
kantselei@hiig.edu.ee enne vestlust või võtab kaasa sisseastumisvestlusele tulles.

Nõutavad dokumendid:

 • avaldus kooli vastuvõtuks (statsionaarne õppevorm (täidetav PDF, Libre OfficeMS Office), mittestatsionaarne õppevorm (Link)
 • sisseastuja põhihariduse omandamist tõendav dokument (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht) või selle kinnitatud ärakiri; 
 • õpilasraamatu väljavõte seniste õpingute kohta gümnaasiumiastmes (va 10. klassi astuv õpilane);
 • pass või ID-kaart (nende puudumisel sünnitunnistuse) või selle kinnitatud ärakiri (va digitaalselt allkirjastatud avalduse esitamisel);
 • õpilase tervisekaart (va mittestatsionaarse õppe õpilased); 
 • kaks fotot 3x4 cm; 

Info uutele õpilastele

Kuidas valida endale sobivad valikkursed?

Vastavalt kitsale või laiale matemaatikale saavad õpilased endale ise valida juurde 20 või 14 valikainet.

Oma soovid arutatakse läbi ja kinnitatakse õppenõustaja juures, kellega tuleb eraldi vestluse aeg kokku
leppida.

esmaspäev 26.august.