Õppetöö

VK 8 Turismi vene keel 2

Koolitaja: Svetlana Stšastnaja

Sihtgrupp: XI klassi õpilastele, kelle jaoks vene keel on B-võõrkeel

Eeldus: Läbitud 10. kl. põhikursus ja soovitavalt kursus Turismi vene keel 1

Lühikirjeldus:

Jätkub kursus Turismi vene keel, kus tehakse tööd teemaga seotud tekstide, dialoogide, harjutuste ja nendega seonduva grammatikaga.

Hinde kujunemine: Kursuse läbimiseks peab positiivsele hindele tegema kõik kursuse jooksul tehtavad (kirjalikud ja suulised) hindelised ülesanded