Õppetöö

VK 6 Turismi vene keel 1

Koolitaja: Svetlana Stšastnaja

Sihtgrupp: X klassi õpilastele, kelle jaoks vene keel on B-võõrkeel

Eeldus: Läbitud põhikooli-kursus

Lühikirjeldus:

Turismiga seotud tekstid, dialoogid, harjutused ja nendega seonduv grammatika.

Hinde kujunemine: Kursuse läbimiseks peab positiivsele hindele tegema kõik kursuse jooksul tehtavad (kirjalikud ja suulised) hindelised ülesanded