Õppetöö

PR1 Rakenduste loomise ja programmeerimise alused

Koolitaja: Aigar Koppel

Sihtgrupp: 10.klass

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on huvi programmeerimise vastu. Tundides tutvutakse loogikaarvutustega ja koostatakse lihtsamaid programme keeles pascal või python. Programmikoodi kirjutatakse tunnis arvutite abil.

Hinde kujunemine: Kursuse läbimiseks tuleb esitada kõik tehtud tunnitööd ja lisaks kolm kodutööd, mis peavad olema positiivse hindega

Hindamine: A/MA