Õppetöö

MAJ2 Majandus ja ettevõtlus

Koolitaja: Maris Nõmmik-Kärtner

Sihtgrupp: 11.klass

Eeldus: MAJ1 Majandus ja ettevõtlus

Lühikirjeldus:

Ettevõtlikus ja ettevõtjate roll majanduses, ettevõtjate kohustused, riskid, kasum.  Raamatupidamise alused ja majandusarvestus. Juhtimine ja meeskonnatöö. Konkurents, turundus ja reklaam. Praktilise ettevõtluse- ja majandusõppe parim väljendus on õpilasfirma programm ja õpilasfirma loomine. Kui oled õpilasfirmat teinud või hakkad tegema, siis on võimalik teha   Euroopa ettevõtluseksam, mis annab   rahvusvahelise tunnistuse  ettevõtlusteadmiste kohta.

Hinde kujunemine: Kursuse läbimiseks peavad olema tehtud positiivsele tulemusele kõik kursuse jooksul tehtavad tööd. Tuleb luua õpilasfirma.