Õppetöö

MAJ1 Majandus ja ettevõtlus

Koolitaja: Maris nõmmik-Kärtner

Sihtgrupp: 10.klass

Eeldus: Ei ole

Lühikirjeldus:

Majanduseõpetuse eesmärk on omandada arusaamine ühiskonnas toimuvatest nähtustest ja protsessidest ning vastastikustest seostest nii üksikisiku, ettevõtte, riigi kui ka rahvusvahelisel tasandil. Arendatakse õpilastes ettevõtlikku ja keskkonda väärtustavat ning säästvat eluhoiakut, probleemide lahendamise ja uurimise oskusi. Majandusõpetuse kursuse lõpetaja seletab ja kasutab majanduse põhimõisteid ja teab tänapäeva turumajanduse põhimõtteid.

Hinde kujunemine: Kursuse läbimiseks peavad olema tehtud positiivsele tulemusele kõik kursuse jooksul tehtavad tööd ning sooritama kursuse lõpul kirjaliku arvestuse.