Õppetöö

M18 Ettevalmistus matemaatika riigieksamiks

Koolitaja: Anneli Salumaa, Liisa Vals

Sihtgrupp: 12.klass

Eeldus: Matemaatika 1.-10. kursuse läbimine

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud (laia) matemaatika riigieksamiks valmistuvatele õpilastele.

Õppematerjal: A.Veelmaa „Matemaatika tööraamat gümnaasiumi lõpetajale” II osa

Hinde kujunemine: Kursusehinde saamiseks peab õpilane kursuse lõpus sooritama kirjaliku arvestustöö