Õppetöö

KE6 Orgaanilised ained II

Koolitaja: Hannes Simuste

Sihtgrupp: 12.klass

Eeldus: Orgaaniline keemia I

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on sügavam huvi orgaanilise keemia vastu. Kursus eeldab teadmisi orgaanilise keemia alustõdedest.

Kursuse raames õpitakse tundma eluslooduses esinevate ainete klasse (karboksüüluhendid, polümeerid, valgud) ja nende lihtsamaid esindajaid. Õpitakse nende ainete omadusi ja tähtsust eluslooduses.

Kursuse lõpus tunneb õpilane ära elusloodusese esinevate ainete valemid, oskab neid nimetada ja kirjutada omadusetele vastavaid reaktsioonivõrrandeid

Hinde kujunemine: Kursuse arvestuse saamiseks peavad olema sooritatud kontrolltööd vähemalt hindele rahuldav