Õppetöö

K8 Kirjandus ja film

Koolitaja: Tiiu Heldema

Sihtgrupp: 10.klass

Lühikirjeldus:

X klassi Kirjandus- ja filmihuvilistele gümnasistidele

Kursuse jooksul vaadatakse ja analüüsitakse tervikfilme ning katkendeid. Õpilane peab lõpuks teadma terminoloogiat, filmi valmimiskäiku, selle võtteid ning valdama arvustuse analüüsi ja selle kirjutamist. Tähtis on filmi ja kirjandusteose võrdlemine lähtudes mõlema põhimõtetest ja poeetikast, väärtushinnangud. Eriline tähelepanu on suunatud eesti kirjanduse ainetel valminud väärtfilmidele. Võimalusel külastame koos Kärdla kino ning teeme oma lühifilmi.

Hinde kujunemine: hinne

Tiiu Heldema