Õppetöö

Informaatika 3D

Koolitaja: Tõnu Soop

Lühikirjeldus:

3D modelleerimistarkvara kasutamine. 3D skaneermine ja 3D printimine.

o loovuse ja ruumilise mõtlemise arendamist
o arendatakse tegevuse etapiviisilise planeerimise oskust
o õpetatakse tehnoloogilise protsessi terviklikkust alates ideest kuni toote valmimiseni.
o täieneb ettekujutus erinevatest mõõtkavadest ning kasutatavatest ühikutest. 

 

Hindamine: Arvestuslik