Õppetöö

Informaatika 2

Koolitaja: Tõnu Soop

Lühikirjeldus:

Informaatika 2 ehk digitaalne kirjaoskus 2 

Sügavamad teadmised Internetist ja arvutisüsteemidest. Operatsioonisüsteemid, teenused, veebi koostamine serverisse. Digitaalne sisuloome - õpilane loob eri tüüpi uut digitaalset sisu eesmärgist lähtuvalt erinevatel platvormidel ja keskkondades (nt lühifilm, eriala ja/või huviala tutvustav veebileht -HTML/PHP jne). Insenerigraafika 3D näidetega (Solid Edge).