Õppetöö

IK 15 Inglise keele loovkirjutamine

Koolitaja: Milvi Tikka, Ene Tisler

Sihtgrupp: 12.klass

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud õpilastele, kes on  huvitatud parematest tulemusest inglise  keele riigieksamil.

 Korratakse riigieksami kirjaliku osa võimalikke ülesandetüüpe:

konkreetsele lugejale suunatud kirjutis, nt (pool)ametlik kiri (120 sõna)  arvamustekst, nt essee või aruanne (200 sõna)

arvamuse väljendamine  hinnangu andmine,  kommenteerimine,  sündmuste ja protsessi kirjeldamine,  veenmine,  kaebuse esitamine,  ettepaneku esitamine,  arutlemine,  võrdlemine,  näitlikustamine,  poolt- ja vastuargumentide esitamine, avalduse kirjutamine.

 

Hinde kujunemine: Kursuse läbimiseks peab tegema kõik kursuse jooksul tehtavad tööd ja osalema vähemalt 95% tundides