Õppetöö

F8 Teistmoodi füüsika

Koolitaja: Aigar Koppel

Sihtgrupp: 12.klass

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on suurem huvi erinevate rahvajuttude, müütide, filmide jms sisu võimalikkuse kohta meie universumis.

Hinde kujunemine: 1.analüüsima ühte müüti ja otsustama selle kehtivuse üle; 2.hindele 5, 4 või 3 sooritama kontrolltöö; 3.osalema kursusel aktiivselt