Õppetöö

F7 Füüsika ja tehnika

Koolitaja: Aigar Koppel

Sihtgrupp: 11.klass

Lühikirjeldus:

Kursus on mõeldud õpilastele, kellel on suurem huvi füüsika praktiliste lahenduste kohta. Tundides tehakse erinevaid mudeleid ja eksperimente. Teemakohane teooria korratakse/õpitakse kohapeal

Hinde kujunemine: 1.sooritama hindele 5, 4 või 3 kõik praktilised tööd; 2.sooritama hindele 5, 4 või 3 kontrolltöö; 3.osalema aktiivselt.