Õppetöö

EK 7 Valmistumine emakeele riigieksamiks

Koolitaja: Tiiu Heldema, Sirje Soop

Sihtgrupp: 12 klass

Eeldus: Eelnevad gümnaasiumi eesti keele kursused

Lühikirjeldus:

Eksaminõudeid jälgitakse ja vastavat eeltööd tehakse pidevalt, aga see kursus on mõeldud süvendatult selleks, et luua erinevaid tekste ning neid põhjalikult analüüsida. Käiakse läbi kirjandi kirjutamise etapid koos vastavate loovülesannetega ning koostatakse terviktekste. Väga tähtis on samuti funktsionaalse lugemisoskuse arendamine, küsimuste ja vastuste analüüs. Soovijatele on individuaalse nõustamise võimalus.

Hindamine: Hinne