Õppetöö

B7 Rakendusbioloogia

Koolitaja: Kersti Lüsi

Sihtgrupp: 12.kassi õpilased, kellele meeldib katsetada ja mikroskoobiga töötada ning kes on huvitatud kaasaegsest bioloogiast.

Eeldus: Gümnaasiumi bioloogia I, II ja III kursus

Lühikirjeldus:

Tutvutakse mikrobioloogia töövõtetega, tehakse erinevaid praktilisi töid bakterite, pärm- ja hallitusseentega, uuritaksemikroobe mikroskoobiga. Tutvutakse kaasaegse bioloogia võimalustega, arutletakse GMO-de, kloonimise ja geeniteraapia probleemide ja vajalikkuse üle.

Hinde kujunemine: Vajalik tundide toimumine laboris. Hinde A saamiseks on vajalik praktiliste tööde protokollide esitamine, arutlustes osalemine, ühe esitluse koostamine aktuaalsel bioloogilisel teemal