Mittestatsionaarne õpe

Uudised


Tule õppima!

Hiiumaa Gümnaasiumi mittestatsionaarse õppe 2019. a vilistlane Grete Olev on öelnud: “ Mõeldes, mida Hiiumaa Gümnaasiumis õppimine mulle andnud on, jääb sõnadest ilmselgelt puudu. Kool annab eelkõige haridust ja teadmisi, kuid lisaks on olnud tohutul hulgal võimalusi olla kaasatud projektidesse. Minu puhul on vaata, et olulisemgi  see hea soe peretunne. Hiiumaa Gümnaasiumi mittestatsionaarsesse õppesse tulemine on minus eelkõige muutnud mõtlemist. Mõtlemist just selles osas, et MS õpe ehk kaugõpe on reaalne alternatiiv üldhariduskoolide ja kutsekoolide kõrval. Mulle on öeldud kunagi, et Hiiumaal elamine on privileeg. Armastan mõelda, et ka õppimine!”

Hiiumaal on võimalik jätkata pooleli jäänud põhi- ja gümnaasiumiharidust Hiiumaa Gümnaasiumis mittestatsionaarses ehk kaugõppes. Mittestatsionaarne õpe on täiskasvanutele suunatud õpe, kus juhendatud töö kõrval on suur osakaal iseseisval teadmiste omandamisel.

Õppetöö toimub kursustena ja  gümnaasiumi lõputunnistuse saamiseks on vaja neid läbida 72. Ühe kursuse maht on 21 ainetundi, millest 8 toimub õpetaja juhendamisel, ülejäänu on iseseisev töö või e-õpe, st õppetöö internetikeskkonnas. Ühe tunni pikkus on 75 minutit.                               
Täiskasvanute gümnaasiumides, kutse- ja kõrgharidusõppes arvestatakse õppijate varasemat õpi- ja töökogemust. Samast lähtume ka meie. 

2019/2020. õppeaastal toimub õppetöö kord nädalas esmaspäeviti kell 8:15 - 17:05 Suuremõisa lossis. 

Koostöös Hiiumaa Ametikooliga on mittestatsionaarsetel õppijatel võimalus omandada kutseharidus koos põhi- või gümnaasiumiharidusega. Kutseõppe õppekavad koosnevad moodulitest ja üks moodul omakorda ühest või mitmest omavahel seotud õppeainest. Näiteks floristide 4. taseme õppes on valikainete moodulites “Etikett ja kombestik”, mida arvestame mittestatsionaarses õppes kolme kursusena. Kahe kooli õppekavad on ühildatud nii, et soovijad saavad käia nii gümnaasiumis kui ametikoolis. Lõpetajal on võimalus omandada koos gümnaasiumiharidusega ametioskused ja lisaks riigieksamitele sooritada ka eriala kutseeksam. 

Tänu ESF taotlusvoorule, mis toetab keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomist tasemeõppesse saadud toetusele, on võimalik korraldada väljasõite ja karjäärireise erinevatesse koolidesse, muuseumitesse ning rahastada tasulisi täiendkursuseid. 

Projekt annab võimaluse kaasajastada ja parendada Hiiumaa Gümnaasiumi mittestatsionaarset õpet. Lisaks parematele õppetingimustele oleme välja töötanud tugitegevused õppes püsimiseks ning õpingute lõpetamise toetamiseks.

Ühiste tegevuste kaudu oleme saanud ühtseks meeskonnaks ja loonud uusi traditsioone. Kevadel lõpetas mittestatsionaarses õppes 8 tublit õppijat. 

Täiskasvanueas õppimine on väljakutse, mis nõuab aega, pühendumist, motiveerivat keskkonda ja oskust  jagada ennast mitmete kohustuste ning elurollide vahel. Elukestvas õppes osalemiseks ja ka püsimiseks on vaja tugevat õpimotivatsiooni ning loomulikku uudishimu. 

Hiiumaa Gümnaasium pakub õpikeskkonda, milles osalevad motiveeritud õppijad ja õpetajad, mis on nauditav ning kasvatab soovi õppida, areneda, kogeda. Usume, et õige õpihoiaku kujundamine ja sõbralike tingimuste loomine annab soovijale tõuke edasiseks enesearenguks. Põnev õpiprotsess kasvatab õppimis- ja kogemissoovi veelgi.

Ootame jätkama pooleli jäänud haridusteed! 

Info ja vajalike dokumentide loetelu 

Hiiumaa Gümnaasiumi kodulehel https://www.hiig.edu.ee/

Kontakt: kool@hiig.edu.ee, 469 1089

Hiiumaa Ametikooli koduleht https://www.hak.edu.ee

Kontakt: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee, 469 3183    
 

Maris Nõmmik-Kärtner ja Külli jesmin

Tule õppima!

Hiiumaa Gümnaasiumi mittestatsionaarse õppe 2019. a vilistlane Grete Olev on öelnud: “ Mõeldes, mida Hiiumaa Gümnaasiumis õppimine mulle andnud on, jääb sõnadest ilmselgelt puudu. Kool annab eelkõige haridust ja teadmisi, kuid lisaks on olnud tohutul hulgal võimalusi olla kaasatud projektidesse. Minu puhul on vaata, et olulisemgi  see hea soe peretunne. Hiiumaa Gümnaasiumi mittestatsionaarsesse õppesse tulemine on minus eelkõige muutnud mõtlemist. Mõtlemist just selles osas, et MS õpe ehk kaugõpe on reaalne alternatiiv üldhariduskoolide ja kutsekoolide kõrval. Mulle on öeldud kunagi, et Hiiumaal elamine on privileeg. Armastan mõelda, et ka õppimine!”

Hiiumaal on võimalik jätkata pooleli jäänud põhi- ja gümnaasiumiharidust Hiiumaa Gümnaasiumis mittestatsionaarses ehk kaugõppes. Mittestatsionaarne õpe on täiskasvanutele suunatud õpe, kus juhendatud töö kõrval on suur osakaal iseseisval teadmiste omandamisel.

Õppetöö toimub

kursustena ja  gümnaasiumi lõputunnistuse saamiseks on vaja neid läbida 72. Ühe kursuse maht on 21 ainetundi, millest 8 toimub õpetaja juhendamisel, ülejäänu on iseseisev töö või e-õpe, st õppetöö internetikeskkonnas. Ühe tunni pikkus on 75 minutit.                               
Täiskasvanute gümnaasiumides, kutse- ja kõrgharidusõppes arvestatakse õppijate varasemat õpi- ja töökogemust. Samast lähtume ka meie. 

2019/2020. õppeaastal toimub õppetöö kord nädalas esmaspäeviti kell 8:15 - 17:05 Suuremõisa lossis. 

Koostöös Hiiumaa Ametikooliga on mittestatsionaarsetel õppijatel võimalus omandada kutseharidus koos põhi- või gümnaasiumiharidusega. Kutseõppe õppekavad koosnevad moodulitest ja üks moodul omakorda ühest või mitmest omavahel seotud õppeainest. Näiteks floristide 4. taseme õppes on valikainete moodulites “Etikett ja kombestik”, mida arvestame mittestatsionaarses õppes kolme kursusena. Kahe kooli õppekavad on ühildatud nii, et soovijad saavad käia nii gümnaasiumis kui ametikoolis. Lõpetajal on võimalus omandada koos gümnaasiumiharidusega ametioskused ja lisaks riigieksamitele sooritada ka eriala kutseeksam. 

Tänu ESF taotlusvoorule, mis toetab keskhariduseta täiskasvanute tagasitoomist tasemeõppesse saadud toetusele, on võimalik korraldada väljasõite ja karjäärireise erinevatesse koolidesse, muuseumitesse ning rahastada tasulisi täiendkursuseid. 

Projekt annab võimaluse kaasajastada ja parendada Hiiumaa Gümnaasiumi mittestatsionaarset õpet. Lisaks parematele õppetingimustele oleme välja töötanud tugitegevused õppes püsimiseks ning õpingute lõpetamise toetamiseks.

Ühiste tegevuste kaudu oleme saanud ühtseks meeskonnaks ja loonud uusi traditsioone. Kevadel lõpetas mittestatsionaarses õppes 8 tublit õppijat. 

Täiskasvanueas õppimine on väljakutse, mis nõuab aega, pühendumist, motiveerivat keskkonda ja oskust  jagada ennast mitmete kohustuste ning elurollide vahel. Elukestvas õppes osalemiseks ja ka püsimiseks on vaja tugevat õpimotivatsiooni ning loomulikku uudishimu. 

Hiiumaa Gümnaasium pakub õpikeskkonda, milles osalevad motiveeritud õppijad ja õpetajad, mis on nauditav ning kasvatab soovi õppida, areneda, kogeda. Usume, et õige õpihoiaku kujundamine ja sõbralike tingimuste loomine annab soovijale tõuke edasiseks enesearenguks. Põnev õpiprotsess kasvatab õppimis- ja kogemissoovi veelgi.

Ootame jätkama pooleli jäänud haridusteed! 

Info ja vajalike dokumentide loetelu 

Hiiumaa Gümnaasiumi kodulehel https://www.hiig.edu.ee/

Kontakt: kool@hiig.edu.ee, 469 1089

Hiiumaa Ametikooli koduleht https://www.hak.edu.ee

Kontakt: hiiumaa.ametikool@hak.edu.ee, 469 3183    
 

Maris Nõmmik-Kärtner ja Külli jesmin